O lesie i o wilku :-)

17 lutego 2021 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Ostrówek. Jednym z ważniejszych punktów na sesji był pkt. 12 – Projekt uchwały w sprawie nie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Ostrówek. Tego tematu w tym miejscu nie będę komentował nie moja to sprawa.

Możecie sobie Państwo zobaczyć całą sesję pod tym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=TDavikbLMcw i wyrobić sobie własne zdanie.

Ja skupię się nad innym pytaniem i odpowiedzią na to pytanie.

W 44:07 minucie w/w nagrania Pani Radna Danuta Karczmarz zadała pytanie do Wójta o ten słynny las w Tarkawicy oraz o to czy gmina poniosła z tego tytułu jakąś karę?

Następnie 1 godzinę 20 minut później (początek odpowiedzi w nagraniu 2:04:57)

Pan Wójt odpowiedział (poniższy zapis jest dokładnym zapisem odpowiedzi Wójta oraz Radcy Prawnego)

„Odnośnie zapytania Pani Radnej Karczmarz jestem troszeczkę zaskoczony i zdziwiony, że Pani … Pani Radna jest tak… złośliwa w stosunku do poprzedniej władzy … bo to jest sprawa dla poprzedniego wójta wstydliwa myślę dosyć i te zaniedbania, których się dopuścili jednak były bardzo poważne a jeżeli Pani pyta o zapłacenie kary? Tak? Jeżeli kary nie zapłaciliśmy to jest nasz wielki sukces, mój i obecnego tutaj pana mecenasa, który wiele pracy wykonał, żebyśmy tej kary nie zapłacili. Natomiast … dokopywanie po tylu latach poprzedniej władzy uważam, że to jest nie porządku trochę, nie w porządku. Tyle mam. Jeżeli Pani jakieś szczegółowe chce Pani to niech Pani złoży szczegółowe zapytanie … na piśmie ale taka, taka, takie, takiego pytania się w ogóle nie spodziewałem i tyle mogę odpowiedzieć. My .. my … kary śmy nie zabra… ale całą poprzednią kadencję i jeszcze pewnie część obecnej walczymy, żeby tej kary … nie zapłacić. A Pan mecenas może szczegółowo jeszcze do tego dopowiedzieć.

„Odpowiada Radca (czas w nagraniu 2:06:13)

„Szanowni Państwo, sprawa została ostatecznie zakończona na etapie … Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Oczywiście ona miała charakter wielowątkowy, gdyż … od samego początku … decyzja wydana przez Starostę Lubartowskiego … była uchylana, no nie chcę tutaj Państwa wprowadzić w błąd ale co najmniej trzykrotnie … przez … Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie. Ja oczywiście co do zasady zgadzałem się ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż brak jest tu podstaw do … nakładania na gminę … tej kary. Argumentacja była wielowątkowa, natomiast ja uważałem, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze, już kilka lat temu … raczej powinno … uchylić decyzję starosty i umorzyć postępowanie w sprawie, niż uchylać decyzję i przekazywać decyzję do ponownego rozpoznania Staroście Lubartowskiemu i wydaje mi się, iż miałem rację gdyż o … upływie kilku lat … sprawa właśnie tak się zakończyła. Ostatnia decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego … w tym przedmiocie była następująca.: Uchylić decyzję Starosty i umorzyć postępowanie w sprawie. Ta decyzja jest już ostateczna … więc … sprawa już … dalszego biegu mieć nie będzie. Dziękuję.”

W 2014 roku mieliśmy wyrobione zdanie z moim zastępcą, że ta sprawa jest tylko po to wszczęta aby podkopać moje dobre imię podczas kampanii wyborczej, żeby wyborcy zagłosowali przeciwko mojej osobie.

Nie będę komentował słów obecnego Wójta i odpowiedzi na to pytanie. Zacytuję tylko słowa mecenasa, który przytoczył ostatnie zdanie z decyzji SKO: „Uchylić decyzję Starosty i umorzyć postępowanie w sprawie”. Koniec i kropka.

Dla osób znających realia życia i obecną panującą sytuację w Gminie Ostrówek przytoczę przysłowie: „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka”. A kto jest tym wilkiem …?

II miejsce w tej kategorii zdobył zespół Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za obiekt Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia, gm. Ostrówek, pow. lubartowski.

W kategorii założeń do projektów scaleń Główny Sąd Konkursowy przyznał I miejsce zespołowi geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu – obiekt Niedźwiedzice, gm. Chojnów, pow. legnicki.

II miejsce w tej kategorii zdobył zespół Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za obiekt Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia, gm. Ostrówek, pow. lubartowski.

Natomiast wyróżnienie zdobył zespół geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie – obiekt Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda, Chylin Wielki, gm. Wierzbica, pow. chełmski.

link 1

link 2

link 3

Dyplom scalenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Ostrówek – 17 lutego 2020 r.

Wiele, ważnych rzeczy dzieje się w Gminie Ostrówek ale o jednej trzeba wspomnieć – 17 lutego 2020 r. odbędzie Sesja Rady Gminy Ostrówek.

link do zawiadomienia na stronie www.ostrowek.pl

Teks zawiadomienia poniżej:

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm. ) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 17 lutego 2020 roku na godz. 1100. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Ostrówek w wysokości wyższej niż określona w art.17.ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Ostrówek.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ostrówek.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ostrówek.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrówek w 2021 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrówek, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ostrówek.
 12. Projekt uchwały w sprawie nie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Ostrówek.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kajetan Sidor

Kandydaci do Rady Powiatu Lubartowskiego z gminy Ostrówek

Mieliśmy 3 kandydatów do rady powiatu:

 • Wanda Abramek (PSL),
 • Janusz Żuk (PO)
 • Iwona Wac (PiS).

Poszczególne osoby dostały następują liczbę głosów (głosowali mieszkańcy z takich gmin jak: Ostrówek, Kock, Jeziorzany, Firlej):
Wanda Abramek (PSL) – 551 głosów (z gminy Ostrówek – 523 głosy)
Janusz Żuk (PO) – 698 głosów (z gminy Ostrówek – 477 głosów)
Iwona Wac (PiS) – 315 głosów (z gminy Ostrówek – 287 głosy)

W sumie na wszystkich kandydatów na radnych powiatowych z gminy Ostrówek oddano 1866 głosów. Nasi kandydaci z tych 1866 głosów otrzymali 1287 głosów (68,97 %)

I jaki z tego wniosek, że znowu nie mamy radnego powiatowego.

Janusz Żuk mógłby zdobyć mandat ale jego lista powinna uzbierać jeszcze 142 głosy, natomiast Wanda Abramek musiałaby zdobyć jeszcze dodatkowych 333 głosy aby wejść z listy PSL z drugim wynikiem.

Zadłużenie Gminy Ostrówek – 2018

Czasami w kampanii wyborcze pada pytanie a ile długu ma gmina? Opracowałem poniższy wykres w oparciu o dane umieszczone w BIP Urzędu Gminy Ostrówek oraz dane z RIO – formularz Rb-Z.

W 2011 roku zadłużenie było tak duże bo m.in.: była budowa kanalizacji w Leszkowicach oraz rozbudowa urzędu gminy w Ostrówku.

W 2014 roku mówiono, że zostawiam z długiem gminę Ostrówek (2.689.750,00 zł). Obecny wójt też zostawia gminę Ostrówek z długiem 3.226.000,00 zł. Ja się tym nie martwię – jako nowy wójt będę te długi spłacał – w końcu to są to długi samorządowe.

Jak ktoś potrzebuję więcej danych lub inne analizy proszę napisać.

zadłużenie

Spotkanie z mieszkańcami Antoniówki

Dziś (9 października) odbyło się w Antoniówce spotkanie wyborcze kandydatów z KWW AKTYWNY SAMORZĄD z mieszkańcami. Oprócz prezentacji kandydatów rozmawialiśmy o potrzebach, inwestycjach na terenie Antoniówki. Na spotkaniu poruszyliśmy również program wyborczy obecnego wójta oraz jego do tychczasową działalność jako wójta na rzecz miejscowości. Podczas spotkania zostały wypunktowane z programu kłamstwa wyborcze oraz tzw. mijanie się z prawdą. Dziękuję wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie.

Jak współpracował obecny wójt Piecak z radnymi

Widzę, że obecny wójt ma krótką pamięć dotyczącą współpracy z radnymi. To niech sobie przypomni jak współpracował ze wszystkimi radnymi link.

A poniżej cytat ze strony:

Radni jako powód rezygnacji podawali trudną – ich zdaniem – współpracę z wójtem Tomaszem Piecakiem.

Różnie układała się współpraca z poprzednimi wójtami przez ostatnie trzy kadencje, ale współpraca z obecnym wójtem i kierownictwem urzędu według mojej oceny stawała się coraz trudniejsza. Pojawiły się zwolnienia pracowników, kontrole tylko w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz plany likwidacji jednostki organizacyjnej gminy. Osobiście nie popieram takich działań

– mówił Krzysztof Kopyść.

Kiedy uchwalaliśmy budżet na 2015 r. i zgłosiłem wniosek na oświetlenie w mojej miejscowości, wójt wybuchł śmiechem i wyszedł z radnymi. Poczułem się wtedy zlekceważony. Trudno było mi pozyskać jakieś pieniądze dla Luszawy

– wyjaśniał motywy swojej decyzji Grzegorz Listosz.